هفدهمین نمایشگاه صنایع غذایی، چاپ وبسته بندی مواد غذایی شیراز با حضور عسل هانی تاج

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس با حضور عسل هانی تاج
تاریخ برگزاری: 5-8 اسفند ماه